In tem nhãn phụ

IN TEM NHÃN PHỤ

Ngày nay, trên các bao bì sản phẩm thường xuất hiện một loại tem được gọi là tem nhãn phụ. Tem nhãn phụ có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin sản phẩm, hàng hóa của nhà sản xuất đến người tiêu dùng, đồng thời, việc in tem nhãn phụ cần theo sát […]

In tem nhãn phụ

Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt bổ sung những nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật mà nhãn gốc hàng hóa còn thiếu. Loại hình dịch vụ: – In nhãn decal thông tin đơn […]