Tag Archives: in nhãn phụ decal bình thạnh

In tem nhãn phụ

Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt bổ sung những nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật mà nhãn gốc hàng hóa còn thiếu. Loại hình dịch vụ: – In nhãn decal thông tin đơn […]